top of page

Năng lực cốt lõi

  • 90ngày
  • 5bước

Nội dung

Xin chào, Trong quá trình hướng dẫn và đồng hành với các bạn trợ lý từ xa, mình nhận ra rằng rất nhiều bạn chưa biết năng lực cốt lõi là gì cùng cách xác định được năng lực cốt lõi của bản thân. Vì thế nên mình thực hiện khóa học này để có thể hỗ trợ các bạn xác định được bộ kỹ năng cốt lõi của bản thân để sẵn sàng chinh phục những kỹ năng, những công việc mới. Trong khóa học này sẽ cung cấp cho bạn: - Năng lực cốt lõi là gì và nó quan trọng như thế nào? - Cách xác định năng lực cốt lõi của bản thân

Tổng quan

Người hướng dẫn

Giá

Thanh toán một lần
299.000 ₫
3 gói có sẵn
Từ 499.000 ₫

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page