top of page

Kỹ năng lập kế hoạch

  • 90ngày
  • 4bước

Nội dung

Lập kế hoạch cá nhân là một kỹ năng quan trọng để đạt được mục tiêu và tổ chức cuộc sống. Trong quá trình hướng dẫn và đồng hành với các bạn trợ lý từ xa, mình nhận ra rằng rất nhiều bạn chưa biết cách lập kế hoạch. Vì thế, mình thực hiện khóa học này nhằm hỗ trợ các bạn có thể lập kế hoạch một cách hiệu quả, từ đó đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Trong khóa học này sẽ cung cấp cho bạn: - Kỹ năng lập kế hoạch quan trọng như thế nào? - Lập kế hoạch theo nguyên tắc - Những điều cần chú ý trong khi lập kế hoạch - Bài tập thực hành

Tổng quan

Người hướng dẫn

Giá

Thanh toán một lần
299.000 ₫
3 gói có sẵn
Từ 499.000 ₫

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page